Poznate svoje pokojninske pravice?

#PomisliNaJutri

Projekt Moje delo.Moja pokojnina informira o pokojninskem sistemu in vrzeli med ženskami in moškimi. Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014 – 2020.

Pomisli na jutri

Na življenjski poti preveri, zakaj je pomembno, da že danes pomisliš na jutri.

S pokojnino se sploh še ne ukvarjam.
Delo s krajšim delovnim časom se mi bo poznalo pri plači in pokojnini.
Kako naj preverim pogoje za upokojitev?
Že nekaj let sem v pokoju in sem kar zadovoljna.

O projektu

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj s projektnim partnerjem, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, v letih 2019 in 2020 izvaja projekt Moje delo.Moja pokojnina. Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo (2014 – 2020).

Namen projekta je opozoriti na problem pokojninske vrzeli med ženskami in moškimi ter preučiti njene glavne vzroke in značilnosti. Hkrati poudarjamo pomembnost vključitve načela enakosti spolov v pokojninsko politiko ter ozaveščamo o posledicah odločitev in možnosti v poklicnem in zasebnem življenju na pokojnine.

Raziskave

Analiza vzrokov pokojninske vrzeli med ženskami in moškimi v Republiki Sloveniji

(Inštitut za ekonomska raziskovanja) se osredinja na vzroke in ključne dejavnike, ki prispevajo k pokojninski vrzeli med ženskami in moškimi. Temelji na podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Pokazala je, da imajo ženske nižje pokojninske osnove kot moški, kar je posledica nižje bruto plače, pogostejših prekinitev zavarovanj, obdobij brezposelnosti ter dela s krajšim delovnim časom. Ženske tudi pogosteje prejemajo nadomestilo plače kot enako stari moški, še posebej v starosti do 40 let, kar je najverjetneje povezano z odsotnostjo zaradi starševskega dopusta in nege bolnih otrok. Podatki nakazujejo, da bi lahko ob upokojevanju bile v bolj neenakem položaju glede na enako stare moške predvsem današnje mlajše generacije žensk.

Pokojninska vrzel med ženskami in moškimi: Poročilo o rezultatih kvalitativne analize

(Inštitut za razvojne in strateške analize) je na podlagi razprav v fokusnih skupinah osvetlila nekatere ključne razlike med moškimi in ženskami glede okoliščin, možnosti ter izbir na karierni in življenjski poti. Te v prvi vrsti vplivajo na dohodke, prejemke in nadomestila, posledično pa tudi na pokojnino. Po mnenju udeleženk in udeležencev fokusnih skupin razlike med ženskami in moškimi niso povezane s spolom kot takim, ampak s prisotnostjo družine oziroma otrok. Kljub temu, da se je stanje v zadnjih desetletjih spremenilo, so za skrb in vzgojo otrok še vedno zadolžene predvsem ženske. Razprava v fokusnih skupinah je pokazala, da se ženske pogosteje odločajo za delo s krajšim delovnim časom z namenom, da več časa posvetijo družini in otrokom; si želijo zaposlitev, ki jim omogoča večjo prožnost glede delovnega časa, izrabe dopusta in bolniških odsotnosti; kot kariero mnogih žensk pa ne dojemajo le službe in poklica, temveč tudi materinstvo in skrb za družino.

Dogodki

O pokojninski vrzeli in vzrokih zanjo ter o izbranih tujih pokojninskih sistemih razpravljamo s tujimi in domačimi strokovnjaki in strokovnjakinjami. Če se nam niste mogli pridružiti na dogodkih, vas vabimo, da si ključne poudarke preberete na povezavah.

Promocijski spoti

Promocijski spoti so del medijske kampanje, s katero želimo čim širšo javnost, zlasti ženske, informirati, izobraževati in ozaveščati o pokojninski zakonodaji, pokojninski vrzeli med ženskami in moškimi ter o dejavnikih, ki vplivajo nanjo, in s tem spodbuditi sprejemanje informiranih odločitev na celotni življenjski poti.

Pokojninski kalkulator

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v okviru projekta razvija pokojninski kalkulator, ki bo ponujal možnost informativnega izračuna višine pokojnine pod različnimi pogoji/spremenljivkami. Nadgrajen bo tudi obstoječi kalkulator informativnega izračuna datuma upokojitve.

Accessibility