Promocijski spoti

Promocijski spoti so del medijske kampanje, s katero želimo čim širšo javnost, zlasti ženske, informirati, izobraževati in ozaveščati o pokojninski zakonodaji, pokojninski vrzeli med ženskami in moškimi ter o dejavnikih, ki vplivajo nanjo, in s tem spodbuditi sprejemanje informiranih odločitev na celotni življenjski poti.

Accessibility